ua ru

Проектний інститут "Діпрохіммаш" за роки своєї діяльності набув значного досвіду проектування нових, реконструкції та технічного переоснащення діючих підприємств та об'єктів цивільного призначення. Свою виробничу діяльність інститут "Діпрохіммаш" ведена підставі ліцензії на право виконання проектних робіт за різними напрямками виробничого та цивільного призначення (серія АВ № 515064).


     

За проектами "Діпрохіммаш" створені і успішно працюють численні заводи різних напрямків машинобудівного комплексу: верстатобудівні, ковальсько-пресового устаткування, насосного, компресорного, холодильного, хімічного та нафтопромислового машинобудування, полімерного, ливарного, зварювального та інших галузей машинобудування. За нашою технічною документацією створено ряд дослідних підприємств і виробництв системи Академії Наук України. що відповідають передовому рівню техніки. В останні роки в тематиці робіт інституту, значну части займають об'єкти цивільного призначення: торгово-офісні комплекси, логістичні центри, тощо. У нас є також досвід співробітництва із зарубіжними фірмами з питань комплексного проектування машинобудівного виробництва та комплексних поставок устаткування на ряд заводів: створення унікального виробництва бурильних труб та іншого нафтопромислового устаткування, спеціалізованих потужностей для одержання ливарних заготівок високої категорії складності, що включають лінію по виробництву виливок розважками до 15 т та інших виробництв.

     


Особлива увага при проектуванні приділяється актуальним питанням захисту навколишнього середовища, застосування екологічно нешкідливих технологій, очистці газових викидів та виробничих стокових вод, одержанню цінних продуктів з шламу стоків. Інститутом накопичений досвід застосування безвідходних та маловідходних технологій, утилізації відходів металу та деревини, вторинного використання енергоресурсів.

Інститут – постійний і надійний партнер багатьох наукових та технологічних організацій країни в справі впровадження новітніх технологій у виробництві. Таке співробітництво у поєднанні з потужним інформаційним фондом та зв'язками більш як з 2 тис. підприємств сприяє розробці проектів з високими техніко-економічними показниками.

Основу інституту становлять спеціалізовані проектні підрозділи де працюють кваліфіковані проектувальники всіх спеціальностей, які необхідні для створення проекту. Фахівці інституту повністю забезпечені комп'ютерним обладнанням та програмними комплексами. Комплексна розробка проектів, здійснювана нашими фахівцями, забезпечує погодженість проектних рішень, знаходження найбільш ефективних варіантів, скорочення термінів будівництва.

Що найбільш зручно для замовника при співробітництві в проектними організаціями? Це протягом всього процесу проектування об'єктів – від інженерно-вишукувальних робіт до здачі об'єкта в експлуатацію – мати справу з однією надійною проектною організацією. Цим вимогам повністю відповідає інститут "Діпрохіммаш"., який виступає в ролі генерального проектувальника об'єктів.