ua ru

ПАТ ”Хімнафтомашпроект” (інститут “Діпрохіммаш”), маючи великий досвід проектування і будівництва різних джерел і систем енергопостачання малої енергетики для споживачів промислового, житлово-комунального і соціально-побутового призначення, в нинішніх умовах здорожчання енергоносіїв, високих тарифів на тепло, газ, електроенергію, пропонує вирішення проблем, що виникають у зв'язку з цим . Якщо підприємство платить за отримане від зовнішнього джерела “нібито” тепло або від власної котельної значні кошти і при цьому у виробничих і інших приміщеннях температура повітря вже давно не досягає розрахункових 16…18С, самий час почати поступовий перехід на децентралізовану схему теплопостачання.

Децентралізована схема дозволяє:

1. Отримати якісне тепло безпосередньо у споживача (у цеху, ділянці, на робочому місці і так далі), виключаючи втрати на перетворення енергії палива в енергію проміжного теплоносія (пара, перегріта вода), і тільки потім – в енергію повітря (втрати близько 30…40%), що підігрівається, а також виключаючи втрати тепла при транспортуванні його проміжним теплоносієм (до 40%) і ін. ;

2. Значно (в 2...3 рази !) при цьому понизити витрати на це тепло – прямі втрати тепла (див. п.1), різке зменшення експлуатаційних витрат, палива;

3. Також значно понизити енергетичну складову в собівартості продукції підприємства;

4. Поліпшити комфортність приміщень, витримавши вимоги санітарних норм по температурному режиму та чистоті повітря, що, поза сумнівом при цьому, позначається на підвищенні продуктивності праці персоналу;

5. Зберегти основні фонди (будівлі, споруди, в окремих випадках – дороге устаткування, що вимагає певних температурних умов);

6. Гнучко експлуатувати (у плані теплопостачання) будівлі, споруди, цехи, ділянки, виробництва в умовах неповного (часткового), або відсутнього виробничого завантаження, автоматично підтримуючи режим чергового опалювання в “непрацюючих” приміщеннях, а також в нічний час, у вихідні і святкові дні – в “працюючих”.

7. Провести поступовий перехід – цех, ділянка, корпус і так далі – (в міру наявності економічних можливостей) на нову схему, вивільняючи об'єкти із старої схеми і тим самим значно зменшуючи витрати на їх теплопостачання.

8. Зазвичай використовувати існуюче вентобладнання, системи воздуховодів і трубопроводів, засоби, інфраструктуру і т. д., що є на підприємстві, тим самим знижуючи затратність.

Як показують розрахунки і що підтверджується на практиці, окупність капітальних витрат по переводу на децентралізоване теплопостачання не перевищує 2…3 роки, а у багатьох випадках – 1.5…2 роки. Мається на увазі не отримання прибутку в традиційному розумінні терміну “окупність від впровадження”, а йдеться про заощадження коштів протягом періоду відшкодування сум капітальних вкладень, а надалі – про непонесені щорічні “лишні” витрати (або економію!) від експлуатації старої системи та плюс до того ж ще при повноцінному теплопостачанні.

ПАТ ”Хімнафтомашпроект” (інститут “Діпрохіммаш”), провівши ( в деяких випадках безкоштовно) попереднє обстеження (енергоаудит) підприємства, надає техніко-економічні і вартісні пропозиції по поліпшенню існуючого енергопостачання, або по децентралізованнному теплопостачанню з врахуванням конкретних умов Вашого підприємства, особливостей виробництва, технологій, а також можливостей використання існуючого устаткування, засобів і так далі.

Для організації децентралізованного теплопостачання застосовується високоефективне повністю автоматизоване устаткування вітчизняного та імпортного виробництва з ККД не нижче 93…96%, що працює на природному газі, пропан-бутані, рідких паливах, твердих паливах, пелетах та ін.:

-теплогенератори (газові калорифери);

-дахові та блокові міні-котельні, окремо розташовані та прибудовані котельні;

-руфтопи;

-пальники інфрачервоного випромінювання ;

-теплоутілізатори;

-та ін. устаткування.

ПАТ ”Хімнафтомашпроект” (інститут “Діпрохіммаш”) виконує комплексне проектування всіх розділів робочого проекту, включаючи суворо ліцензовані (газопостачання, охорона довкілля і так далі) як в Україні так і в СНД, проводить необхідні узгодження і експертні висновки зі всіма зацікавленими установами і організаціями у встановленому нормативними документами порядку.

ПАТ ”Хімнафтомашпроект” (інститут “Діпрохіммаш”) здійснює авторський нагляд за будівництвом, надає допомогу в комплектації або, при необхідності, постачанні устаткування, виконанні монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.

НА ВИСОКОМУ ІНЖЕНЕРНО – ТЕХНІЧНОМУ РІВНІ ВИКОНУЮТЬСЯ:

• Проектування, комплектація устаткуванням за прийнятними цінами, будівництво нових (або модернізація існуючих) індивідуальних (ІТП) або центральних (ЦТП) теплових пунктів, виходячи з конкретних умов об'єкту: теплових потреб, схем теплопостачання, фізичного і гідравлічного стану мереж, фінансових можливостей замовника та ін.

Вказані об'єкти є складні інженерно-технічні комплекси, що працюють в автономному або автоматизованому режимі.

В ІТП(ЦТП) використовується різне гідравлічне, теплотехнічне, електронне устаткування (фільтри і пристрої обробки води, пластинчасті швидкісні теплообмінники, балансувальні клапани, терморегулятори, насоси і регулюючі клапани, керовані програмними контролерами, погодні регулятори, датчики тиску і температури, “чіп-карти”, теплообчислювачі, електронні суматори, пристрої перенесення даних, комп'ютери, принтери і так далі).

Технічно такі об'єкти не є, як вважалося раніше, “розподільчою гребінкою з грязьовиком”, тобто якоюсь частиною системи опалювання. По суті, вони – теплоенергетичний центр будівлі, іншими словами – центральний тепловий пункт, вбудований в будівлю, і запроектований згідно спеціальних норм і конструктивних вимог.

В залежності від складності об'єкту і поставлених завдань в ньому можуть здійснюватися наступні функції:

1. Автоматичне управління процесом приготування енергоносіїв різних параметрів залежно від погодних умов і вимог комфортності і розподілу їх по системах будівлі та комерційний облік споживаної енергії на потреби:

-опалення;

-вентиляції;

-теплопостачання “тепла підлога, теплі стіни”;

-гарячого побутового водопостачання;

-технологічного гарячого водопостачання (оздоровчо-відновлювальні комплекси, басейни );

- технологічного холодного водопостачання;

-паропостачання;

-та ін.

2. Обробка і очищення холодної води і приготування в швидкісних пластинчастих бойлерах гарячої води на потреби побутового і технологічного гарячого водопостачання. Окрім цього, в проектах (при необхідності) також виконуються розрахунки потреб в теплі на потреби опалювання, вентиляції і гарячій воді для побутового і технологічного гарячого водопостачання споживачів будівлі, тепловий баланс будівлі, гідравлічні розрахунки, що може з'явитися підставою для здобуття нових технічних умов на теплопостачання і дозволяє погоджувати в установленому порядку збільшений (зменшений) режим теплопостачання будівлі в цілому у всіх зацікавлених організаціях міста.

• Розробка проектної документації по теплопостачанню (мережева вода, пара) і газопостачанню (до 12 кГ/см2) об'єктів промислового, житлово-комунального і соціально-побутового призначення: джерела, поза-, внутрішньомайданчикові і внутрішньоцехові мережі, міські, внутрішньоквартальні, внутрішньодворові, внутрішньобудинкові газопроводи, топкові, установки і засоби зниження тиску газу (ГРП, ГРУ, РГД), вузли комерційного обліку і фільтрації газу.

Аналогічно – по постачанню пропан – бутаном (до 16 кГ/см2): джерела (рампи, станції газифікації), мережі.

Розрахунок потреб в теплі і паливі, узгодження паливного режиму в Мінекономіки та ін., узгодження проектної документації в установленому порядку зі всіма зацікавленими організаціями.

Надання допомоги в комплектації устаткуванням, трубопроводами і ін. матеріальними ресурсами за прийнятними цінами, рекомендацією по підрядчиках.

• Розробка проектної документації по постачанню різних споживачів технічними газами (джерела: станції, рампи, мережі):

осушеним і звичайним стислим повітрям різного тиску (до 200 атм.);

-вуглекислим газом;

-киснем;

-воднем;

-азотом;

-ацетиленом;

-аргоном;

-ендо- і екзогазом та ін.

Джерела технічних газів: компресорні, станції осушення, газогенераторні, станції компріміювання і скраплення продуктів розділення повітря, установки газифікації технічних газів і ін.

Узгодження проектної документації в установленому порядку зі всіма зацікавленими організаціями.

Надання допомоги в комплектації устаткуванням, трубопроводами і ін. матеріальними ресурсами за прийнятними цінами, рекомендацією по підрядчиках.

• Проектні рішення за альтернативними джерелами енергії (сонячна, вітрова, білогічна і ін.), економії тепла і палива, утилізації тепла різних джерел із застосуванням теплових насосів і ін. і використання її для теплопостачання.

• Розробка проектної документації по БАГАТОПАЛИВНОМУ АВТОЗАПРАВНОМУ КОМПЛЕКСУ (МАЗК)

МАЗК – інженерно-технічний комплекс, що включає :

-автозаправну станцію стислого газу (АГНКС);

-автозаправну станцію зрідженого газу (АГЗС);

-автозаправну станцію рідких палив (АЗС);

-міні – кафе на 14 – 20 місць;

-автомиття на 1–2 бокси;

-станцію технічного обслуговування і ремонту автомобілів (СТО) на 1 – 2 бокси;

з відповідними інженерно-технічними і ін. спорудами (джерелами енергозабезпечення, інженерними і технологічними комунікаціями, очисними спорудами і так далі).

ПЕРЕЛIК ОБ“ЕКТIВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНIСТЬ

1. Теплоенергоцентр будинку одного з офісів НАК “Нафтогаз України” в м. Києві.

Теплова потужність 1.8 МВт.

Будівництво і введення в експлуатацію 2001 рік.


ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

2. Системи повітряного опалення, суміщеного з вентиляцією, механо – складального корпусу ПАТ “Мелітопольський завод холодильного машинобудування “Рефма” площею 10.8 тис. м2 на базі теплогенераторів, працюючих на природному газі загальною встановленою потужністю 3.365 МВт.

Будівництво і введення в експлуатацію 2003 рік.

ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

3. Система повітряного опалення, суміщеного з вентиляцією, дільниці по ремонту обладнання корпусу №4 ТОВ “Мехверстат” ВАТ “Київський верстатобудівний концерн “Веркон” площею 1.44 тис. м2 на базі теплогенератора, працюючого на природному газі загальною встановленою потужністю 0.75 МВт.

Будівництво і введення в експлуатацію 2004 рік.

ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

4.Системи повітряного опалення, суміщеного з вентиляцією, механо – складального корпусу ЗАТ “НПЦ “Трансмаш” м.Луганск площею 10.08 тис. м2 на базі теплогенераторів, працюючих на природному газі загальною встановленою потужністю 3.2 МВт.

Будівництво і введення в експлуатацію 2006 рік.

ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

5. Реконструкція котельні по вул. Фрунзе, 92 в м.Полтаві з переведенням її в автоматизований режим роботи встановленою потужністю 3.9 МВт.

Будівництво і введення в експлуатацію 2011 рік.

ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

6. Будівництво блочного котельного модуля VIESSMANN Vitomodul 600 OГ – К потужністю 700 КВт на будівництві складських приміщень та виробничого комплексу з виробництва систем для прокладання електричних та інформаційних мереж із ПВХ та поліетилену ПрАТ “ДКС України” в межах с.Іванків, Бориспільського району, Київської області.

Будівництво і введення в експлуатацію 2013 рік.

ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

7. Будівництво газопроводів, ГГРП, ГРП, газифікація житла, промислових та комунальних котелень пгт. Кольчино, Клиновець, Чинадієво, м.Мукачево Закарпатської області в умовах сейсмічності 8 балів:

- газопроводи високого тиску до 12 кГс/см2 з переходами через р.Латорицю, ЛЕП 110 кВ та ін.. – близько 13 км;

- газопроводи середнього та високого тиску до 6 кГс/см2 – близько 21 км;

- газопроводи низького тиску – близько 52 км;

- ГГРП, ГРП – 17 шт;

- газифікація житла – більше ніж 3500 індивідуальних житлових будинків;

- промислові та комунальні котельні – 5 шт;

Будівництво і введення в експлуатацію 1991 – 1996 рр.

ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

8. Будівництво газопроводів, ГРП, газифікація житла в м.Рибниця Придністровської Молдавської Республіки в умовах сейсмічності 8 балів:

- газопроводи середнього та високого тиску до 6 кГс/см2 – близько 3 км;

- газопроводи низького тиску – близько 11 км;

- ГРП – 3 шт;

- газифікація житла – більше 120 індивідуальних житлових будинків;

Будівництво і введення в експлуатацію 1995 – 1997 рр.

ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

9. Переведення на природний газ виробництва та децентралізоване теплопостачання (котельні, теплогенератори):

- ПАО “Мелітопольський компресор “Мелком”,

- ПАО “Мелітопольський завод холодильного машинобудування “Рефма”,

- ДП “Мелітопольський завод “Гідромаш”,

- ВАТ “Мелітопольпромкомплект”

- та ін..

Будівництво і введення в експлуатацію 1997 – 2003 рр.

ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67

10. Відкриті системи оборотного водопостачання з використанням градирень для охолодження різного технологічного обладнання (термічних, електро – дугових, електро – шлакових, плазмових, сталеплавильних та ін. нагрівальних печей та процесів) давно зарекомендували себе як енергозатратні, громіздкі та малоефективні, особливо в теплий період року. В сучасних умовах жорсткої економії енергоресурсів є нераціональним втрачати тепло нагріву. Альтернативним рішенням відкритим системам оборотного водопостачання можуть стати закриті системи охолодження оборотної води з можливою утилізацією тепла.

Прикладом такої системи є вибір оптимальної схеми систем оборотного водопостачання охолодження електронно – променевої установки для виплавки одноразових злитків титану та його сплавів вагою 12 тонн на ТОВ "Стратегія БМ" в м.Києві.

Для організації системи оборотного водопостачання передбачався аналіз технічної інформації, конструкторської документації, вимог по охолодженню і опрацювання кількох варіантів обладнання систем оборотного водопостачання електронно – променевої установки в різних технологічних регламентних режимах роботи і температурних умовах довкілля, з вимогою виключення відкритої системи оборотного водопостачання з використанням градирень.

Прийняті в даному випадку системи оборотного водопостачання включають:

-систему охолодження електронно – променевих гармат;

-систему охолодження бустерних насосів і високовольтних джерел живлення.

Система оборотного водопостачання електронно – променевої установки є закритою двоконтурною трубопровідною системою з використанням як джерела охолодження оборотної води чиллерів загальною потужністю 0.5 МВт.

Чиллери встановлені в приміщенні розміщення електронно – променевої установки. Охолодження конденсаторних блоків здійснюється повітрям, що забирається:

-взимку – з приміщення,

-влітку – зовні і подається по спеціальному повітроводу.

Викид підігрітого повітря передбачається:

-взимку – в приміщення для вирішення питання його опалювання,

-влітку – назовні по спеціальному повітроводу.

За допомогою приладів автоматизації системою управління здійснюється контроль і регулювання параметрів оборотної води (температура, тиск, витрата) з видачею даних на пульт та ПЕВМ оператора.

Будівництво і введення в експлуатацію 2013 рік.

ГIП М.Г. Соболєв тел: 050 957 44 07

Керівник роботи, ГIП В.М. Вісич тел: 095 834 13 67